Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zánik poistenia zo zákona

Ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.