Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zánik poistenia

Ukončenie platnosti poistnej zmluvy alebo poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.