Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zamestnanie

Zmluvný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, kde zamestnanec vykonáva prácu v priestoroch a podľa pokynov zamestnávateľa za mzdu alebo inú formu odmeny.