Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Záložné právo

Právny prostriedok zabezpečenia pohľadávky a jej príslušenstva zo strany veriteľa – poskytovateľa úveru.