Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.