Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zahraničný poisťovateľ

Poisťovňa, ktorá má sídlo alebo hlavnú oblasť pôsobenia na území iného štátu ako Slovenskej republiky.