Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zahraničné vozidlo

Vozidlo, ktoré je registrované mimo územia Slovenskej republiky, alebo ktorého vlastník nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.