Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zábranná činnosť

Činnosť zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika a rozsahu škôd.