Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zabezpečenie vozidla

Spôsob ochrany majetku – vozidla. Môže mať formu mechanického zabepečenia alebo elektronického zabezpečenia.