Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Zabezpečenie úveru

Právny prostriedok ochrany nároku banky alebo iného veriteľa poskytujúceho úver v prípade zvýšeného rizika alebo obavy o splatenie úveru.