Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vznetový motor

Druh spaľovacieho motora, v ktorom sa zmes paliva a vzduchu zapaľuje pôsobením vysokej teploty vzduchu stlačeného v pracovnom priestore motora. Najčastejšie ide o naftový motor.