Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vzdanie sa nároku na poistné

V prípade nízkeho poistného alebo nízkeho preplatku poistného sa poistník alebo poisťovňa môže vzdať nároku na takéto poistné. Obvykle sa tak deje v prípade, že táto peňažná čiastka je nižšia ako náklady na jej získanie.