Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výpoveď poistnej zmluvy

Výpoveď poistnej zmluvy je spôsob, ako zrušiť poistenie. Ide o písomný úkon poistenca. Dokument je potrebné zaslať alebo priniesť na pobočku poisťovne.

Čo je výpoveď poistnej zmluvy?

Poistná zmluva predstavuje poistný vzťah medzi poistencom a poisťovňou. Jej predmetom je poistenie, ktoré ste si vybrali. Môže ísť o životný alebo neživotný typ. Niekedy sa však stane, že poistenie, krytie alebo iné služby vám po určitom čase už nevyhovujú. Existuje preto možnosť výpovede.Týmto úkonom ukončíte poistnú zmluvu a zrušíte poistenie.


V minulosti sa s výpoveďou spájalo veľa pravidiel a podmienok. Dnes je ale všetko úplne inak. Poisťovne umožňujú vypovedať zmluvu vo viacerých situáciách, a to aj bez toho, aby ste mali nejaké problémy.

Kedy vypovedať poistnú zmluvu?

Výpoveď poistnej zmluvy je bežným úkonom. Vyzerá síce komplikovane, no v skutočnosti to nie je nič náročné. Vybaviť sa dá jednoducho, za veľmi krátky čas. Je však potrebné, aby ste vedeli, ako postupovať a čo robiť.

Na začiatok je dôležité poznať správny čas, kedy sa dá zmluva vypovedať. Urobiť tak môžete v troch prípadoch, a to:


  • dva týždne po uzavretí poistenia,

  • šesť týždňov pred koncom poistného obdobia,

  • po poistnej udalosti

Dva týždne po uzavretí poistenia

Túto možnosť využívajú spravidla samotné poisťovne, nie poistenci. Dva týždne predstavujú obdobie, kedy si o vás inštitúcie zistia všetky potrebné informácie. V prípade, že ste uzatvorili životné poistenie, sú to napríklad údaje o vašom zdraví.


Ak by sa poisťovni niečo nezdalo, môže vám zaslať výpoveď, ktorú musíte akceptovať. Následne je nutné vybrať si inú poisťovňu. Vopred sa však informujte, či vám poistenie poskytne. Nezabudnite ju oboznámiť so svojou situáciou.

Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia

Toto obdobie je určené pre poistencov. Znamená to, že výpoveď poistenia môžete dať kedykoľvek počas roka, najneskôr však do 6 týždňov pred jeho skončením. Ak by ste tak neurobili, poistenie by pokračovalo ďalej a na výpoveď nárok nemáte.


Urobiť tak môžete až po výročí zmluvy. V tomto čase sa poistenie obnovuje. Po jeho obnovení môžete požiadať o výpoveď.

Po poistnej udalosti

Mnohí si uvedomia, že poistenie nie je výhodné, až vtedy, keď sa stane nešťastie. Po poistnej udalosti a vyplatení poistného plnenia môžete požiadať o výpoveď.


Tento typ výpovede však funguje len v rámci povinného zmluvného poistenia.

Ako na výpoveď poistnej zmluvy?

Výpoveď poistnej zmluvy je jednoduchá. Stačí vyplniť elektronický formulár, určený na tento úkon. Následne si ho  vytlačte, podpíšte a pošlite na adresu poisťovne. V prípade, že by ste to nestíhali, môžete výpoveď priniesť aj osobne na jednu z pobočiek.


Akonáhle bude zmluva zrušená,  poisťovňa vás bude písomne informovať.