Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výluka z poistenia

Riziko, predmet či udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Bežnou výlukou je úmyselné konanie, korózia, bežné opotrebenie.