Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výkon motora

Číselné vyjadrenie maximálnej sily motora. Vyjadruje sa v konských silách (skratka k) alebo kilowattoch (skratka kW). Je to dôležitý údaj pre výpočet PZP.