Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Výbuch

Druh živelného rizika, pri ktorom ide o náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynu alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) sa považuje roztrhnutie jej stien. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia), aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla, reakcia v spaľovacom priestore motora vozidla alebo reakcia v hlavniach strelných zbraní.