Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Všeobecné poistné podmienky

Poistné podmienky pre poistenie vo všeobecnosti. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistné plnenie, podmienky a spôsob platenia poistného a podobne.