Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Vlastník vozidla

Vlastník vozidla môže byť fyzická alebo právnická osoba. Táto osoba musí byť zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla ako majiteľ.

Kto je vlastník vozidla?

Vlastníkom vozidla je osoba, ktorá vlastní auto, prípadne iné motorové vozidlo. Na to, aby mohla byť považovaná za skutočného vlastníka, musí byť zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla. Informácia o majiteľovi vozidla v osvedčení nájdete v časti C 4.


Vlastníkom je zvyčajne fyzická osoba, no môže ním byť aj právnická osoba. Využíva sa najmä vtedy, keď kupujete vozidlo do firmy a plánujete ho využívať na pracovné účely, napríklad na nákup tovaru.

Držiteľ a vlastník vozidla - rozdiel

Okrem vlastníka sa stretnete aj s označením držiteľ vozidla, ktorý musí byť tiež zapísaný v osvedčení o evidencii. Konkrétne v časti C.1.1. Držiteľ vozidla musí uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. V prípade, že by to neurobil, vystavuje sa riziku platenia pokuty vo výške 3 320 EUR.


Rozdiel medzi vlastníkom a držiteľom nie je príliš veľký. Tieto dve osoby nemusia byť zhodné. Pokojne môže ísť o dvoch úplne odlišných ľudí. Ak ste si kupovali nové vozidlo na  leasing, vlastníkom bude pravdepodobne  leasingová spoločnosť. Vy ste zatiaľ len jeho držiteľom. Keď vozidlo splatíte, budete jeho vlastníkom.


Rovnaký prípad nastáva aj pri firemnom vozidle. Vlastníkom je pravdepodobne spoločnosť, pre ktorú pracujete. Držiteľom ste ale vy, pretože vozidlo využívate.


Zmena držiteľa vozidla nie je náročná. V takýchto situáciách však zaniká aj povinné zmluvné poistenie. Je preto dôležité znova si ho vybaviť.


Doterajší držiteľ musí túto skutočnosť oznámiť poisťovni. K tomuto oznámeniu je nutné priložiť aj kópiu osvedčenia o evidencii vozidla. V nej vyznačte zmenu. Nezabudnite tiež vrátiť bielu a zelenú kartu.

Zistenie vlastníka vozidla - vďaka ŠPZ majiteľa

Vlastníka vozidla môžete veľmi jednoduchým spôsobom. Dá sa to zistiť prostredníctvom majiteľa ŠPZ. Viete to urobiť jedným rýchlym a jednoduchým spôsobom. Využite databázu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.


V databáze síce celé meno majiteľa vozidla nezistíte, no budete mať číslo zmluvy a poisťovňu, kde je poistenie uzatvorené. Podľa týchto informácií viete nahlásiť škodu. Ak by ste vozidlo nenašli, majiteľ nemá uzatvorené poistenie, čo znamená, že porušuje zákon. V takomto prípade nahláste škodu priamo Slovenskej kancelárii poisťovateľov.


Ak by ste chceli nahlásiť väčšiu škodu, zavolajte políciu na miesto, kde sa škoda stala. Takýmto spôsobom vyriešite celú situáciu najjednoduchšie.


Iný spôsob na overenie vlastníka vozidla neexistuje. Celé meno nezískate, pretože by to bolo v rozpore s ochranou údajov. Pri nahlasovaní škôd vám však bude stačiť ŠPZ a číslo zmluvy. Podľa toho vyriešite každý problém.


Povinné zmluvné poistenie

stars
sk
  • Jednoducho a rýchlo do 2 minút

  • Zelená karta ihneď

  • Úspora až 50 %