Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Verejná obchodná spoločnosť

Obchodná spoločnosť založená podľa Obchodného zákonníka združujúca minimálne 2 spoločíkov ručiacich celým svojim majetkom.