Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Uzatvorenie poistnej zmluvy

Situácia, keď poistník a obchodný zástupca poisťovne podpíšu návrh poistnej zmluvy a poisťovňa ho akceptuje.