Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úver

Peňažné prostriedky, ktoré banka alebo iný veriteľ poskytne dlžníkovi na základe zmluvy, a ktoré je dlžník povinný vrátiť podľa podmienok zmluvy.