Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úraz

Telesné poškodenie poisteného spôsobené nezávisle na jeho vôli náhlou vonkajšou príčinou s výnimkou akútneho alebo chronického ochorenia. Za úraz sa nepovažuje napríklad infarkt, epilepsia, porážka a pod.