Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úrad pre finančný trh

Inštitúcia vykonávajúca dohľad na bankovým, kapitálovým, poisťovacím trhom do konca roku 2005. Od januára 2006 ho nahradila Národná banka Slovenska.