Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úprava poistnej zmluvy

Zmena poistnej zmluvy v dôsledku zmeny ocenenia rizika, zmeny poistných podmienok, zmeny inflácie alebo požiadavky poistníka na zmeny v poistnej zmluve.