Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úprava poistného

Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika alebo požiadavky poistníka na zmeny v poistnej zmluve.