Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úplné poškodenie majetku

Škoda na majetku veľkého rozsahu, ktorá v podstate znemožňuje ďalšie akékoľvek využitie.