Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Univerzálna poisťovňa

Poisťovňa, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť pre všetky druhy rizík vo všetkých poistných odvetviach, a zaistenie.