Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Úder blesku

Druh živelného rizika, pri ktorom nastane bezprostredný prechod atmosférického výboja (blesku) cez poistenú vec. Nepatrí sem súvisiace alebo následné prepätie či kolísanie elektrického napätia.