Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Účelový poistný fond

Vo všeobecnosti ide o dlhodobý zdroj pre krytie špecifických potrieb alebo konkrétneho účelu. V poisťovníctve ide o rezervné fondy poisťovne s osobitným určením pre poskytovanie poistných plnení.