Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Trvalá invalidita

Trvalá neschopnosť vykonávať podstatné bežné úkony v dôsledku trvalého poškodenia zdravia. Ocenenie sa môže stanovovať v percentách alebo aj pevnými sadzbami podľa osobitne vypracovaných tabuliek v závislosti od dohodnutých poistných podmienok.