Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Tretia osoba

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola poškodená konaním poisteného, alebo za ktorú poistený zodpovedá a nie je mu blízka.