Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Totálna škoda

Úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistnej veci. Sú to prípady, keď náklady na opravu presahujú jej časovú cenu alebo poistnú sumu, alebo vec bola natoľko zničená, že jej obnovenie je technicky nemožné.