Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Technická asistencia

Druh asistenčnej služby, ktorá je poskytovaná poistenému v PZP alebo havarijnom poistení. Zabezpečuje služby ako odtiahnutie vozidla, opravu vozidla, dotankovanie alebo výmenu paliva.