Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Súhlas s inkasom poistného

Povolenie majiteľa bankového účtu na vykonanie bezhotovostnej platby poistného vopred určenému príjemcovi platby – poisťovni. Majiteľ účtu môže pre platbu stanoviť inkasný limit.