Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Sprostredkovateľ poistenia

Fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosť podľa Zákona o sprostredkovaní poistenia, ktorá za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu vykonáva sprostredkovanie poistenia medzi poisťovňou a poistníkom. Vo vzťahu ku klientovi môže pôsobiť ako výlučný sprostredkovateľ, podriadený sprostredkovateľ, poisťovací agent alebo poisťovací maklér.