Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Sprostredkovanie

Činnosť, pri ktorej sprostredkovateľ nájde predávajúceho/pos­kytovateľa služby a kupujúceho pre danú vec alebo službu.