Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Správa o nehode

Tlačivo, ktorý je povinný účastník dopravnej nehody vyplniť za účelom zberu a odsúhlasenia dôvodov vzniku dopravnej nehody, priebehu dopravnej nehody, zoznamu účastníkov dopravnej nehody a svedkov dopravnej nehody.