Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Spracovanie údajov z poistnej zmluvy

Proces evidencie údajov o poistníkovi, predmete poistenia, poistných limitoch, poistných podmienkach, územnej platnosti poistenia a iných skutočností uvedených v poistnej zmluve.