Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Sporivá zložka poistenia

Časť poistného, ktorá sa sporí, zhodnocuje a po uplynutí poistného obdobia bude poistenému vyplatená.