Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Splátka poistného

Pravidelná peňažná platba dohodnutá v poistnej zmluve ako poplatok za prevzatie rizika zo strany poisťovne. Môže byť mesačná, štvrťročná, polročná, ročná alebo jednorazová.