Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Špecifické poistné podmienky

Poistné podmienky podrobnejšie doplňujúce všeobecné poistné podmienky pre určitý druh poistenia. Ide najmä o rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistného plnenia a podobne.