Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Spaľovanie výfukových plynov

Proces od vzniku výfukových plynov ako odpadných látok pri spaľovaní paliva cez zachytávanie výfukových plynov filtrami až po spaľovanie takto zachytených látok.