Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

SMS poistenie

Poistenie uzatvorené prostredníctvom odoslania sms na vopred stanovené skrátené číslo mobilného operátora, kde vznik poistnej zmluvy je potvrdený prijatou sms správou. Prostredníctvom sms sa uzatvára krátkodobé poistenie, najmä cestovné poistenie alebo poistenie nákladov horskej záchrannej služby.