Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škoda pri usmrtení

Ľudská a finančná strata spôsobená smrťou poškodeného v dôsledku škodovej udalosti alebo poistnej udalosti.