Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škoda na zdraví

Dočasné alebo trvalé zníženie kvality zdravia a/alebo schopností fyzickej osoby samostatne vykonávať určité činnosti.