Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Škoda

Hmotná alebo nehmotná strata na majetku, zdraví, právach alebo dobrom mene fyzickej alebo právnickej osoby. V širšom význame je to iný výraz pre poistnú udalosť.