Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Sadzobník poplatkov

Dokument banky, poisťovne alebo inej právnickej osoby, ktorá poskytuje služby fyzickým alebo iným právnickým osobám.