Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rozsah poistného krytia

Súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.