Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Rizikové poistenie

Poistenie, ktoré neobsahuje sporivú zložku. Poistné sa spotrebováva na krytie rizika a v prípade, že nedôjde k poistnému plneniu, tak sa zaplatené poistné nevracia.