Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Riziková suma

Rozdiel medzi aktuálnou výškou poistnej sumy poistenia pre prípad smrti a kapitálovou hodnotou poistnej zmluvy.